Contactgegevens
Bomen snoeien  Bomen kappen  Stobben frezen
Ga naar hoveniersite
Snoeien is behouden
Vaak beginnen mensen te laat met het snoeien van bomen. Stel dat u een boom plant in de nabijheid van een pad of oprit. Dan is het wenselijk dat de vrije stam minimaal 3 meter wordt, anders loopt of rijdt u tegen takken aan welke over het pad groeien. Als er pas wordt gesnoeid wanneer deze tak overlast veroorzaakt is deze vaak al dik en veroorzaakt het snoeien al een flinke wond. Beter is het om vooruit te kijken en in te schatten welke takken in de toekomst overlast gaan veroorzaken en deze bijtijds te verwijderen. De snoeiwonden zijn dan kleiner wat veel beter is voor de boom. Als u advies wenst over dit onderwerp nodig ik u uit om contact met mij op te nemen.
Snoeien is behouden
Klimmen
Gebruik hoogwerker
Bomen APK
Snoeien is behouden
Klimmen
Gebruik hoogwerker
Bomen APK
Versnipperaar